Maria was in de tijd van haar laatste incarnatie iemand die bijzonder was, maar ook op de achtergrond bleef.  Ze zou voor haar laatste leven op aarde al geascendeerd zijn. En is dus teruggekomen in een fysiek lichaam voor een heel bijzondere opdracht: de moeder zijn van een andere grote meester, Jezus.

mariaIn haar laatste incarnatie werd Maria geboren in Nazareth. Net als haar vader Joachim. Haar moeder Anna kwam uit Bethlehem.
Aartsengel Gabriël kwam haar ten tijde van haar verloving, vertellen dat zij was uitverkoren om de moeder van Jezus Christus, de Messias te worden. Ook Jozef werd op bovennatuurlijke wijze ingelicht over haar conditie. Zij kregen een bevel van de keizer om naar Betlehem te gaan. Daar bleek dat de herberg overvol was.  Maria moest zich terugtrekken in een plaats tussen het vee en daar bracht ze haar zoon ter wereld, die Jezus genoemd werd.

Eerdere incarnaties van Moeder Maria zouden zijn geweest: Priesteres in de Tempel van de Waarheid in Atlantis, Isis de Egyptische moedergodin, Vrouw van Isai (of Jesse) en moeder van hun achtste zoon, David (de latere koning)

Maria wordt ook wel de koningin der engelen genoemd. Haar energie is beschermend, vrouwelijk en liefdevol. Moeder Maria geeft een moeder steun, bescherming & liefde. Je kunt onder andere een beroep op haar helende energie doen wanneer je:

  • heling nodig hebt.
  • behoefte hebt aan bescherming (van de moeder).
  • voor alle zaken aangaande kinderen in de breedste zin van het woord. Van adopteren tot vruchtbaarheid.
  • Vrouwenproblemen van allerlei aard.
Maria Glas

Maria Glas

Kleuren bij Moeder Maria: Helder wit, goud. ‘Haar’ kristal: Maria Glas.
Hiernaast zie je heldere Seleniet, of Maria Glas. Maria glas heeft een fijne vibratie. Maria glas heeft net als Seleniet beschermende en reinigende eigenschappen. Maria glas maakt je helder in je hoofd, het werkt op de hogere chakra’s het opent ze en versterkt daarmee je intuïtie.

Op de Earth Angel Fair kun je bij mij onder andere terecht voor Maria Glas. Er zijn meer standhouders aanwezig die werken met de energie van Moeder Maria en de asscended masters/ kristallen.

Bron De aarde engel, Doreen Virtue – asscended masters, diversen.